Recept za veći uspjeh – imati jasne ciljeve

Recept za veći uspjehimati jasne ciljeve

Možda ste se pitali šta je to po čemu se izuzetno uspješni ljudi razlikuju od prosječnih? Koju to vještinu oni imaju, pa im uspjeh polazi za rukom? Jasno definisani i zapisani ciljevi, potvrđuju sva novija istraživanja.

Bez obzira šta želite i šta je cilj koji vas pokreće, važno je da to bude zapisano i pravilno formulisano, kako bi se vjerovatnoća da se to i ostvari, podigla na najveći mogući nivo.

U prilog tome, govori i jedno istraživanje koje je rađeno na Harvardu između 1979. i 1989. godine. Naime, od polaznika postdiplomskih studija tog univerziteta traženo je da odgovore: ”Da li su sebi postavili jasne, zapisane ciljeve za budućnost i sačinili planove za njihovo ostvarivanje?”

Ispostavilo se da samo tri odsto postdiplomaca na Harvardu ima zapisane ciljeve i planove. Trinaest odsto postdiplomaca je imalo ciljeve, ali ne zapisane, a čak 84 odsto nije imalo nikakve konkretne ciljeve za budućnost, osim da završe školovanje ili da odu na ljetovanje. Deset godina kasnije, 1989. godine, ponovo su intervjuisani isti postdiplomci i istraživači dolaze do nevjerovatnih saznanja. Onih 13 odsto koji nisu imali zapisane ciljeve, prosječno su zarađivali  oko dvostruko više u odnosu na onih 84 odsto koji nisu imali nikakve ciljeve. Međutim, ono što je stvarno bilo zapanjujuće je da onih tri odsto postdiplomaca su zarađivali prosječno 10 puta više od preostalih 97 odsto zajedno.

Jedina razlika je bila u tome što su oni imali jasno definisane i zapisane ciljeve za budućnost.

Šta vas može spriječiti da već danas sjednete i stavite svoje ciljeve na papir?

Prije svega, mnogi od nas smatraju da ciljevi nisu važni ili ih muči strah od neuspjeha ili odbijanja, a vjerovatno i često ne znamo kako da odredimo ciljeve. Neki od nas čak, misle da imamo ciljeve, a u stvari imamo gomilu snova i želja za čije ostvarenje nismo uvijek spremni da platimo cijenu u vidu pravljenja plana ili dodatnog rada i zalaganja. Još jedna zamka je pretrpavanje zadacima tipa da završim fakultet, da naučim strani jezik, da završim ovo ili ono…

Donosimo 5 savjeta koji će Vam pomoći da postavite svoje ciljeve na konkretniji način i da produktivno krenete ka riješenju

Ciljeve postavljajte u potvrdnom obliku i sadašnjem vremenu

Da bi cilj bio pravilno postavljen on, prije svega mora biti potvrdno formulisan, u sadašnjem vremenu i u prvom licu. Ono što želimo, a nikako ono što ne želimo ili ono što želimo da izbjegnemo. Npr: Ja imam ili ja sam. Način na koji ne treba da formulišemo ciljeve je: ja ću biti,  ili ja ne želim da se razbolim, ne želim da imam tremu i sl.

Sanjarite, ali budite realni i precizni u postavljanju ciljeva

Cilj treba da bude razumno postavljen u okviru naših mogućnosti i moramo aktivno učestvovati u njegovom ostvarivanju. Ne može nam biti cilj da nam djeca budu dobri đaci i da završe fakultet. To su možda njihovi ciljevi, a naše plemenite želje da nam djeca budu vrijedna i uspješna. Treba da obratimo pažnju da cilj bude opisan kao konkretan rezultat koji će se postići kadaga ostvarimo. Potrebno je što preciznije i čulno određenije opisati doživljaj ostvarenja cilja. ,, Gdje, Kad, Sa kim...”

Vizualizujte ostvarenje cilja

Cilj treba da već imamo u glavi, da možemo jasno da ga vidimo i osjetimo. Treba da budemo svjesni šta nam je potrebno, koja znanja, vještine, osobine, ljudi, poznanstva...Izuzetno je važno da je cilj u skladu sa svim dijelovima naše ličnosti. Da razmislimo, šta dobijam, a šta gubim? Šta se mijenja za mene, a šta za one koji su mi važni? Važno je da prepoznamo, da ako sebi postavim za cilj npr. tačno preciziranu visoku poziciju u toj i toj kompaniji, šta dobijam time, zašto mi je to važno i šta ću njenim ostvarenjem izgubiti.

Budite spremni da ponešto žrtvujete zarad ostvarenja cilja

Možda ćete morati mnogo više da radite, na uštrb slobodnog vremena provedenog sa porodicom, a možda ćete morati da promijenite i neke svoje navike. Da li je to korisno, ili je to možda previsoka cijena? Nekad mi možda i živimo svoj cilj, a da toga nismo ni svjesni, zato je potrebno postaviti kriterijume i dokaze, po kojima ćemo znati da smo na dobrom putu ostvarenja svoga cilja.

Posmatrajte svoj cilj kao inspiraciju

Takođe, veličina cilja treba da bude odgovarajuća, da nam bude dovoljno izazovna i inspirativna, da imamo dovoljno motivacije i energije koja nas pokreće za njegovo ostvarenje. Nije cilj završiti fakultet, to je radnja koju treba preduzeti da bi se došlo do željenog cilja. Cilj je onaj konktretni doživljaj koji ćemo imati u trenutku kad ostvarimo ono što smo zacrtali.

Kad ovako definišemo i zapišemo ciljeve, oni nam daju osjećaj za željeni pravac, osjećamo da imamo više energije i da smo efikasniji, što pojačava naše uvjerenje da i ubuduće možemo da zacrtamo i ostvarimo još veće i veće ciljeve.  

Zato već danas, usudite se da budete među onih tri odsto, ciljano orjentisanih, uspješnih pojedinaca koji znaju šta žele i svakodnevno rade na tome, a  onda “ samo je nebo granica”.

 Danka Ćetković - NLP trener i kouč