Naši servisi – 03

Potraživanja

ProFin omogućava automatizaciju Vaših potraživanja, smanjenje grešaka i ciklusa potraživanja i to sve dok sarađujete sa klijentima putem oblaka, u našem rešenju za Potraživanja

 

Centralizacija:

 • Povezujemo se sa Vašim klijentima putem naše platforme za Potraživanja, samouslužnog portala koji je jednostavan za upotrebu. ProFin Vam pruža uslove da plaćate u skladu sa Vašim ugovorima i
  ispunite zahteve Vaših klijenata odakle god to želite. Kompletnu komunikaciju čuva na jednom mestu, sa svim porukama na svakoj fakturi.

Transparentnost:

 • ProFin pruža korisnicima potpuni uvid u svoj status naloga i procese.
  Takođe daje uvid u neizmirene fakture, dostupne kredite, istoriju plaćanja
  i još mnogo toga.

Pristupačnost:

 • ProFin pruža i pozive na akciju u okviru imejla i putem onlajn portala koji
  omogućava korisnicima lak pristup da prilagode rukovanje svojim nalozima. Korisnici dobijaju obaveštenja čim je neka vrsta akcije neophodna.

Personalizacija:

 • Na osnovu našeg iskustva, svaki klijent je jedinstven u svojim ad hoc zahtevima, baš kao i opcijama plaćanja. Mi im pružamo mogućnost da diktiraju kako žele da primaju informacije o fakturama, kako žele da
  komuniciraju sa Vama i kako žele da plaćaju.

Praćenje prihoda:

 • Zabeležite prihode od projekata, uključujući uplate od klijenata i kupaca
 • Povežite prihode sa određenim projektima ili prekretnicama
 • Generišite izveštaje o prihodima i prognoze
Ostali Servisi
Projektni menadžment
Obaveze prema dobavljačima
Finansijsko izveštavanje

Projektni menadžment

Transformišemo vaše poslovanje i strategije.

Pročitaj više

Obaveze prema dobavljačima

Produktivnije upravljanje novčanim tokovima.

Pročitaj više

Potraživanja

Automatizacija vaših potraživanja.

Pročitaj više

Finansijsko izveštavanje

Kombinacija analize operativnih i strateških performansi.

Pročitaj više