Kako da postanete najbolji kandidat za posao?

Posljednjih godina imamo interesantnu situaciju na našem tržištu rada. Zvanične statistike pokazuju da među nezaposlenima koji imaju završene fakultete najviše ima lica iz grupe ekonomskih i pravnih zanimanja, a sa druge strane, najveće interesovanje mladih ide u pravcu ovih fakulteta. Interesantno je i to što poslodavci često imaju problem da nađu dobre pravnike i ekonomiste. O čemu je ovdje riječ?

Očigledno je da je formalno obrazovanje samo jedan od uslova da bismo bili u igri, ali po čemu će budući poslodavac znati koji je kandidat najprikladniji kada se na oglas za jednu poziciju prijavi preko pedeset kandidata koji ispunjavaju sve formalne uslove?

Ono što će vas izdvojiti u moru kandidata jesu dodatna znanja, vještine, lične karakteristike i sposobnosti, dakle, vaš lični pečat.

Koja su to znanja i vještine koja će vas izdvojiti od ostalih, i kako ih steći?

Volontersko iskustvo i studenska praksa         

Za koje god zanimanje da se opredijelite, važno je da u startu znate da je to samo jedan,  najčešće nedovoljan korak za zapošljavanje i izgradnju karijere. Razni privremeni poslovi, sezonski poslovi, kao i volontiranje nešto je što svakog kandidata izdvaja na selekciji. Na primjer, tokom studija prava možete ići na praksu kod advokata ili u pravnu službu neke kompanije. To će sigurno doprinijeti da se osjeti kako se to što se teoretski uči može primijeniti u svakodnevnom radu. Sjutra, kad se i zasnuje radni angažman, ta iskustva će doprinijeti mnogo bržem učenju, prilagođavanju, a samim tim i napredovanju.

Znanje stranih jezika

Dobro je još za vrijeme studija intenzivnije raditi na unaprjeđenju znanja stranih jezika. Često formalno obrazovanje nije dovoljno da bi strani jezik kvalitetno savladali i služili se njime u poslovnom okruženju, što danas sve više postaje potreba, a i obaveza. Danas su studenske organizacije vrlo aktivne, tako da se na relativno jednostavan način i bez puno ulaganja možete prijaviti za neku studensku razmjenu, što može biti višestruko korisno. Osim toga što se može brže i kvalitetnije savladati strani jezik, to doprinosi unaprjeđenju vještina komunikacije, prilagođavanja i otvara nove perspektive. Takođe se stiče se izuzetno iskustvo koje kasnije može biti izuzetno korisno i pomoći vam da se izdvojite iz prosjeka i kvalitetnije upravljate svojom karijerom.

Članstvo u studentskim organizacijama

Biti član raznih studenskih organizacija takođe doprinosi sticanju iskustva, usvajanju novih znanja i razvijanju brojnih vještina prijeko potrebnih u svijetu rada. Za sve ovo je preduslov poznavanje i napredno korišćenje blagodeti informacionih tehnologija, što su danas izuzetno tražena znanja.

Da zaključimo, kako bi poslodavci rekli, postoji deficit kvalitetnih kadrova, međutim sve manje je važno koje vam je formalno obrazovanje, dokle god znate znanje pretočiti u konkretan rad. Upravo razna dodatna iskustva doprinose tome da se primjena znanja stečenog na fakultetu ubrza. Uravnoteženost, fleksibilnost, prilagodljivost radnom okruženju, timu i radnim zadacima nešto je što će uvijek biti traženo na tržištu rada i jedino čime se stvarno, na duže staze, možemo izdvojiti i dokazati kao profesionalci.

Danka Ćetković - NLP trener i kouč