Vreme je da pojedete tu žabu!

Vremeje da pojedete tu žabu!

Zamislite situaciju da Vam neko kaže da imate 86,400.00 eura na raspolaganju i da možete da ih potrošite onako kako želite.
Jedino ograničenje je da ne možete da ih oročite u banci i da ćete izgubiti sve ukoliko vam ostane nepotrošen jedan jedini cent.
Sada zamislite da je u stvari ovaj broj, 86.400 sekundi koje imate tokom dana.
Da li ih jednako brižljivo i efikasno koristite