Kako da pobijediš stres dok tražiš posao?

Traženje posla je posao prije posla i nekad zna da bude vrlo stresno! Kako da sebi pomogneš na tom putu u nekoliko koraka?

Za većinu situacija koje nam kroz život dolaze i koje doživljavamo kao stresne ponekad je dovoljno da samo obrnemo ugao posmatranja i te iste situacije možemo vidjeti kao prostor za učenje i usvajanje novih znanja i vještina. To što se nerviraš dok tražiš posao, a nemaš ga, ne