Zapošljavanje osoba s invaliditetom

Nikada ne možete biti sigurni u to gde je sakriven potencijal koji će Vašoj kompaniji pomoći da dostigne sledeći nivo u razvoju. Uz to, zapošljavanjem osoba s invaliditetom bolje se povezujete sa zajednicom i gradite društveno odgovorno preduzeće. Mi smo tu da Vam pružimo podršku u regrutaciji i selekciji osoba sa invaliditetom, i da pomognemo u prilagođavanju novog radnog mesta specifičnim potrebama Vašeg novog zaposlenog. Iskustvo smo stekli zapošljavajući osobe sa invaliditetom u našoj kompaniji – praksa koja je ovaj tim obogatila i učinila jačim. Zašto i Vi ne biste ispitali nove mogućnosti za širenje i rast svoje organizacije?

Kako teče proces zapošljavanja osobe s invaliditetom?

  • U skladu sa Vašim smernicama definisaćemo zahteve posla koji kandidat treba da obavlja
  • Objavićemo oglas o upražnjenom radnom mestu
  • Regrutovaćemo, intervjuisati i testirati kandidate, i potom izraditi njihove psihološke profile
  • Predstavićemo Vam ljude koji na Vaše zahteve mogu najbolje da odgovore
  • Organizovaćemo intervjue na kojim ćete upoznati izvrsne kandidate
  • Pružićemo Vam administrativnu pomoć u ostvarivanju prava na subvencije
  • Osmislićemo proces koji će olakšati prilagođavanje zaposlenog novom radnom mestu i kolektivu i pratiti rezultate
  • Ukoliko želite, izradićemo individualni plan obuke i prilagođavanja osobe sa invaliditetom radnom okruženju, i sprovesti tu obuku

Želite da saznate više o mogućnostima zapošljavanja osoba sa invaliditetom? Pišite nam na ­­­­­­­­­­­info@hrpartners.rs.