Regrutacija i selekcija

Za izgradnju uspešnog i trajnog posla potrebni su Vam najkompetentniji ljudi koji će na dostizanju tog cilja raditi sa Vama. Mi smo tu da baš takve ljude pronađemo! Koristimo razrađene kanale regrutacije – naročito smo ponosni na opširnu bazu kandidata koja sadrži detaljne informacije o njihovom dosadašnjem radnom iskustvu. Upoznati smo i sa njihovim ciljevima za dalje usavršavanje, planovima za razvoj karijere, kakvo obrazovanje su stekli, kao i specifičnim osobinama i veštinama koje mogu biti poželjne za radno mesto koje želite da popunite. Kako bismo pronašli što bolje ljude, pozicije oglašavamo kroz medije koji su okrenuti određenoj ciljnoj grupi. Koristimo i manje transparentne metode kako bismo došli do Vašeg idealnog kandidata – jedna od njih je proces poznat kao head hunting. Recite nam šta Vam je tačno potrebno i naš iskusni tim će sigurno pronaći najbolje kandidate.

Kako teče proces regrutacije?

  • U skladu sa Vašim smernicama definisaćemo očekivanja koja Vaš novi zaposleni treba da ispuni
  • Objavićemo oglas o upražnjenom radnom mestu
  • Regrutovaćemo, intervjuisati i testirati kandidate, i potom izraditi njihove psihološke profile
  • Upoznaćemo Vas sa ljudima koji na Vaše zahteve mogu najbolje da odgovore
  • Vama i Vašem novom zaposlenom pružićemo podršku nakon zasnivanja radnog odnosa, u toku trajanja garantnog perioda

Spremni ste da se rešite HR nevolja? Pišite nam na ­­­­­­­­­­­­­­­info@hrpartners.rs.