Vještine komunikacije

Početak i kraj svakog odnosa je u komunikaciji. Od kvaliteta komunikacije zavisi kako uspostavljamo međuljudske odnose, kako prodajemo, kako napredujemo, kako pregovaramo, kako predstavljamo sebe ili svoj proizvod ili uslugu. Zašto nam je onda toliko teško da unaprjeđujemo svoje vještine komunikacije?

Na našem treningu ćete naučiti:

  • Zašto komunikacija nije samo ono šta govorimo, već mnogo više ono kako nešto kažemo
  • Zašto ne možemo,  da ne komuniciramo
  • Koja je veza između odgovornosti i komunikacije
  • Gdje nastaje najviše nesporazuma i kako ih prevazilaziti
  • Ko ima moć u komunikaciji

Kome je namijenjen trening?

Svima koji žele da napreduju, da se razvijaju, da budu adaptabilniji i s više izgleda za napredak u karijeri.

Kako mi radimo?

Trening je interaktivan, kombinuju se predavanja, prezentacije, praktične vježbe, grupni i individualni rad, sve u cilju efikasnijeg usvajanja novih znanja, što obezbjeđuje mnogo brži transfer naučenog u praksu.

Trajanje treninga:

1-2 dana