Timska kultura

 

Tim je stabilan i jak koliko je jaka najslabija karika, ili, u kvalitetnom timu 2+2 nije 4, već najmanje 5. Najčešći izazovi menadžera su upravo ti: kako da od kvalitetnih pojedinaca stvore efikasan tim. Kako pokrenuti sinergiju u timu?

Šta dobijate našim treningom?

Konkretne tehnike:

  • Kako da upoznate svoje članove tima i prepoznate šta koga pokreće na akciju
  • Kako da od grupe individualaca stvorite tim
  • Na koji način motivisati različite članove tima
  • Kako unaprijediti komunikaciju u timu i razvijati kulturu davanja povratnih informacija

Kome je namijenjen trening?

Vlasnicima biznisa, menadžerima, HR menadžerima, tim liderima.

Kako mi radimo?

Trening je interaktivan, kombinuju se predavanja, prezentacije, praktične vježbe, grupni i individualni rad, sve u cilju efikasnijeg usvajanja novih znanja, što obezbjeđuje mnogo brži transfer naučenog u praksi.

Trajanje treninga:

1-2 dana