Servisna kultura

Najdominantnije karakteristike privrednog potencijala  Crne Gore su  uslužne djelatnosti i oslonac na sektore pružanja usluga kao što je turizam i trgovina. Međutim i javni sektor je nešto što treba da krasi servisna kultura i usmjerenost na potrebe klijenata tj. građana. Zašto onda stranci za nas kažu da smo prelijepa zemlja, sa gostoprimljivim domaćinima, ali da bi nam kvalitet usluge morao biti na većem nivou?

Na našem treningu ćete naučiti:

  • Šta je to što dvije kompanije koje se bave istom djelatnošću razlikuje i opredjeljuje klijente čije će usluge da koriste?
  • Zašto je odnos prema  klijentima nekada važniji od same usluge ili proizvoda?
  • Kako da izgradimo servisnu kulturu "njegovo veličanstvo klijent" , a da to ne ugrozi naš integritet?

Kome je namijenjen trening?

Menadžerima i zaposlenima koji se bave pružanjem usluga, kako u javnom tako i u privatnom sektoru.

Kako mi radimo?

Trening je interaktivan, kombinuju se predavanja, prezentacije, praktične vježbe, grupni i individualni rad, sve u cilju efikasnijeg usvajanja novih znanja, što obezbjeđuje mnogo brži transfer naučenog u praksu.

Trajanje treninga:

1-2 dana