Obračun zarada

Radije biste uložili resurse u poslovnu inovaciju nego u razvoj internog sektora za finansije – ili prosto želite da taj sektor rasteretite? Slobodno nam prepustite sve finansijske poslove koji se tiču zaposlenih: od obrade ulaznih podataka do izrade platnih lista. Ne samo da ne morate da brinete o obračunima zarada i praćenju promena pravne regulative po tom aspektu, već se oslobađate odgovornosti za tačnost obračuna.

Želite da znate više o korišćenju usluga našeg finansijskog sektora? Pišite nam na ­­­­­­­­­­­info@hrpartners.rs.