Lego® Serious Play®

 

Iskoristite moć igre za definisanje vizije i obezbeđivanje posvećenosti vaših zaposlenih

 

Lego® Serious Play® metodologija je struktuirana radionica za strateško razmišljanje, unapređenje timskog rada, odlučivanje i rešavanje problema u poslovnom okruženju, a rezultati su direktno usklađeni sa poslovnim ciljevima kompanije.

Ciljevi:

• Da se svi okupljeni dogovore, postignu konsenzus i ponašaju se na dalje u skladu sa onim što su zajedno odlučili, iako ne moraju da se slože u potpunosti. Doneti odluku kojoj su svi posvećeni!

• U Lego® Serious Play® radionici su svi uključeni 100% i svako daje svoj doprinos. Šta god da je bila tema radionice, niko od učesnika neće imati izgovor da nije učestvovao. Eliminisati izgovore!

• Lego® Serious Play® radionica kreira zajedničko razumevanje, isti referentni okvir unutar kojeg se zaposleni kreću.

Rezultati:

Uz Lego® Serious Play ® metodologiju bićete u mogućnosti da analizirate teme na strateškom nivou i na sistematski način. Tako ćete nove ideje razvijati i konkretno ih oblikovati, a svi učesnici procesa biće aktivno posvećeni temi. Njihove ideje su upravo tu, na sredini stola. One se vide!

100% posvećenost:

Lego® Serious Play® metodologija koristi moć imaginacije kako bi se dublje ušlo u pozadinu kompleksnih izazova i otvorila se vrata novim rešenjima.

 

Razvoj strategije:

Intenzivni dijalog pomaže vašem timu da razvija inovativne strategije u kratkom vremenskom roku.

Teme:

 • Razvoj lidera, članova tima i timova u celini
 • Definisanje vrednosti tima
 • Prilagođavanje organizacionim promenama
 • Kreiranje vizije
 • Kreiranje identiteta tima
 • Ispitivanje i procena odnosa sa partnerima i klijentima
 • Postavljanje strategije i vizije
 • Organizacioni razvoj za menadžment, timove i zaposlene
 • Inovacije i razvoj proizvoda
 • Upravljanje promenama
 • Kreiranje zajedničkog načina razmišljanja na određenu temu

 

Kada treba koristiti LSP:

 brick2x4.png Kada je tema kompleksna i bez vidljivih odgovora brick2x4.png Kada je potrebno sagledati širu sliku, vidjeti konekcije, istražiti različite opcije i potencijalna rješenja Brick2x4.png Kada su učesnici različitog godišta, profesionalne orijentacije ili statusa u organizaciji brick2x4.png Kada postoji više neusklađenih i nedovoljno komuniciranih pogleda na istu stvar

 

Team building:

Iskorak iz svojih sopstvenih perspektiva i zajedničko razvijanje strategija povećavaju koheziju tima i posvećenost učesnika u implementaciji projekta.

 

Usklađivanje:

Zabavni karakter metodologije  stvara siguran okvir za učesnike, omogućavajući da se osvetle i najkritičnije tačke i da se pronađu sveobuhvatna rešenja iza kojih mogu stati svi učesnici.

 

Uspešan projekat:

Sa našim rešenjima, vaša organizacija se može  koncentrisati na ono što je zaista važno. Smanjili biste opterećenja za svoje kadrove, menadžere i zaposlene koji će se više fokusirati na svoje poslove. Učinite vašu kompaniju uspešnijom pomažući svima da rade produktivno na pravim zadacima.

 

Za više informacija, pišite nam na info@hrpartners.rs