In house treninzi


Razvojni paketi za Vašu kompaniju:

Zašto je EQ novi X-faktor uspešnih?

Kada naučimo da prepoznamo svoje emocije, da ih nazovemo pravim imenom, mi počinjemo da upravljamo njima i da na pravi način regulišemo svoj stres, motivisanost, produktivnost i odnose sa ljudima, pa se na pravi način zauzimamo za sebe. 

Faktor emocionalne inteligencije postao je suštinski važan za uspeh u poslovnom okruženju i što se pre upustimo u razvoj ove veštine to ćemo pre uhvatiti pravi ritam u savremenom poslovanju. Nemojte da zaostajete!

Zašto pohađati ovaj trening? Zato što ćete nakon njega:

 • Umeti da svoje emocije koristite kao resurs za uspešnu komunikaciju, osećaj balansa, postizanje rezultata
 • Osećati da ste motivisaniji, produktivniji i hrabriji
 • Imati u rukavu lako primenjive alate za svakodnevnu upotrebu u stresnim i ostalim izazovnim situacijama
 • Konflikt doživljavati na drugačiji način i njegovo rešenje izgledaće mnogo jednostavnije nego ranije

Trajanje: 2 dana 
Broj učesnika: do 12 učesnika
Cena treninga: 1,700.00 € 
Trener: Stanislava Nestorović, Odos Consulting

LinkedIn 1200x628 4 hrp srb-01.jpg

Program razvoja timova za 21. vek

Program je dizajniran tako da Vama i Vašem timu obezbedi da:

 • Izađete iz svoje kože, osvestite svoje obrasce razmišljanja i ponašanja i zajednički izgraditi nove
 • Razumete šta je potrebno promeniti jer je malo verovatno da ćete do drugačijeg rezultata doći na isti način!
 • Racionalnije koristite sve resurse, a naročito vreme
 • Ostvarite rezultate kroz poboljšanu komunikaciju i upravljanje timom
 • Shvatite koliko je važno da ne razmišljate o tome šta ćete sledeće reći, već ćete početi da slušate šta drugi govore
 • Shvatite važnost uspostavljanja načina rada i još važnije dogovora da ćete se tog plana i pridržavati, osim ako se u međuvremenu ne donese drugačija odluka
 • Na ličnom nivou svaki član tima prepozna svoju ulogu i koliko je važno da svako doprinese, da to učini u pravom trenutku, ali i shvati posledicu pogrešno donete odluke
 • Uvidite važnost održavanja fokusa i koncentracije, čak i kada niste direktno uključeni u aktivnost

Trajanje: 2 dana

Veštine prezentacije: Održite prezentaciju koja se prepričava

Sasvim je izvesno da će se u narednom periodu Vama i Vašim kolegama ukazati prilike da javno prezentuju kompaniju, Vaše ideje, vizije ili proizvod. Želećete da tada izgledate profesionalno, sigurno i harizimatično,  da Vam bude drago kada pogledate snimak. Mi imamo trening koji će Vas naučiti kako da ovo postignete.

Nakon njega Vi ćete:

 • Znati kako da samo od teme osmislite ideju vodilju, kreirate prezentaciju, prezentujete na pravi način 
 • Umeti svoju prezentaciju da prilagodite različitim stilovima slušalaca i tako privučete svačiju pažnju 
 • Znati kako da umanjite stres i tremu pred prezentovanje
 • Dobiti puno aplauza 

Trajanje: 1 dan 

2 treninga 
Trajanje: 3 dana (2+1)
Broj učesnika: do 16 učesnika
Cena paketa: 2,800.00 € 
Treneri: Milica Stojanović, HR Partners d.o.o. & Stanislava Nestorović, Odos Consulting

LinkedIn 1200x628 2 hrp srb-01.jpg

Delegiranje: Jedan zadatak za tebe, dva za mene

Delegiranje nije sedenje skrštenih ruku i čekanje da neko drugi uradi naš posao. Kada delegiramo jedan zadatak, u našim rukama se istog trenutka pojavljuje drugi!

Nakon ovog treninga učesnici će:

 • Razumeti kako se delegiranje uklapa u posao koji obavljaju i kako povećava njihovu produktivnost
 • Razumeti kako delegiranje jača ulogu lidera tima jer su drugima dali veću odgovornost
 • Izabrati pravu osobu za pravi zadatak i davati uputstva na efikasan način
 • Identifikovati zamke delegiranja i otkriće načine kako da ih izbegnu

Trajanje: 1 dan

Upravljanje vremenom: Ko pojede žabu za doručak, pije šampanjac uz večeru

Od svih resursa koji su nam na raspolaganju, nemarno se ponašamo samo prema jednom, i to onom kojeg imamo vrlo ograničeno. Samo 24h ili 1440 minuta ili 86000 sekundi svakog dana. Uvek nam nedostaje još pet minuta ili nam vreme suviše sporo prolazi.

Ko pojede žabu za doručak:

 • Definisaće prioritete unutar ključnih oblasti u kojima se očekuju rezultati
 • Lakše će reći NE svim zahtevima koji nisu na listi prioriteta
 • Sastaviće spisak obaveza koji će omogućiti efikasno izvršavanje zadataka
 • Prestaće da sabotira samog/u sebe u ostvarivanju rezultata
 • Uspostaviće ravnotežu između poslovnih i privatnih obaveza

Trajanje: 1 dan

2 treninga
Trajanje: 2 dana
Broj učesnika: do 16 učesnika
Cena paketa: 2, 200.00€ 
Trener: Milica Stojanović, HR Partners d.o.o.

LinkedIn 1200x628 3 hrp srb-01.jpg

LEGO® SERIOUS PLAY®

Radionica za izgradnju rezultata

Da li ste spremni za radikalan, inovativan i iskustven proces, dizajniran da poboljša Vaše poslovne performanse?

Koristeći Lego® Serious Play® metodologiju i materijal izgrađujete poverenje i posvećenost ostvarivanju zajedničkih ciljeva. Istraživaćete odnose i veze između ljudi, pratićete dinamiku kako unutar Vašeg tima i organizacije, tako i u dinamiku prema okolini, istražićete različite scenarije i kreiraćete nove mogućnosti.

Lego® Serious Play® metodologija Vas vodi kroz slobodnu i iskrenu razmenu mišljenja. Koristeći LEGO elemente gradićete modele koji će na poznate teme dobiti novi smisao, produbljujući razumevanje i stvarajući veze između učesnika. Koristeći opipljive konstrukcije rešavaćete stvarna, aktuelna pitanja, i na kraju ćete moći da vidite kroz oči svojih kolega!

Trajanje: 2 dana
Broj učesnika: do 12 učesnika
Cena paketa: 2,000.00 €
Trener: Sertifikovani Facilitator Lego® Serious Play® metodologije, Milica Stojanović, HR Partners d.o.o.

LinkedIn 1200x628 5 hrp srb-01.jpg

Treneri: Stanislava Nestorović, Odos Consulting & Milica Stojanović, HR Partners d.o.o.

Za više od 2 treninga odobravamo popust.

Prijave putem maila: info@hrpartners.rs