Psihološko testiranje

Nikako da okupite prave ljude u idealne, organizovane i motivisane timove? Možemo da Vam pomognemo! Iskoristite savremena dostignuća psihologije za unapređenje svog biznisa. Imamo licence i tim stručnjaka koji će Vam upotrebom ovih alata odgovoriti na najvažnija pitanja: ko je prava osoba za rad na određenom radnom mestu, šta motiviše Vaše zaposlene, da li ljudi koji rade za Vas dele vrednosti Vaše kompanije, u čemu je snaga Vaših zaposlenih, koje izazove treba da pobedite i koji su glavni razvojni zadaci?

Metodi koje koristimo za psihološku procenu su:

  • Hogan

Hogan već više od tri decenije uspostavlja globalne standarde u uspešnosti predviđanja radnog učinka. Ovaj psihološki test namenjen je isključivo radnoj populaciji. Hoganove Select, Develop i Lead serije predstavljaju integrisan sistem instrumenata čija je delotvornost naučno potvrđena, a koji su razvijani sa ciljem da Vam pomognu da efikasnije upravljate ljudskim resursima – da uvek zadržite i podržite najtalentovanije.

  • Vienna Test System

Vienna Test System (VTS) sastoji se od preko 120 različitih testova ličnosti i sposobnosti i pruža izuzetno objektivne i precizne rezultate, opisujući pri tom više aspekata ličnosti koji nisu uključeni u tradicionalne testove. VTS obuhvata testove čiji su rezultati korisni za odabir kandidata, lični razvoj i karijerno savjetovanje; testove za procenu bezbednosti u industriji i saobraćaju (putnom, železničkom i avio); testove sposobnosti za upravljanje motornim vozilom; testove za određivanje spremnosti na prihvatanje pravila, kao i testove namenjene merenju sposobnosti sportista.

  • CogniPlus

CogniPlus je sistem namenjen treningu kognitivnih sposobnosti. Povezanost sa VTS metodom omogućava merenje određene kognitivne sposobnosti, zatim trening kojom se ta sposobnost poboljšava, i na kraju ponovno merenje kako bi se ustanovio postignuti napredak.

  • Velikih pet plus dva

Ovaj test je rezultat dugogodišnjeg istraživanja u sferi strukture ličnosti. Omogućava procenu koristeći različite oblasti primenjene psihologije. Test je uobičajeni alat u procesu selekcije, prvobitno standardizovan za populaciju bivše Jugoslavije, a kasnije i Srbije. Pruža informacije o emocionalnoj stabilnosti kandidata, kvalitetu komunikacije, stepenu društvenosti i savesnosti, odnosu prema obavezama, otvorenosti za nova iskustva, itd.

Korišćenjem ovih metoda činimo našu procenu sasvim pouzdanom, svodeći mogućnost greške na minimum.

Želite da bolje znate i razumete svoj tim? Pišite nam na ­­­­­­­­­­­info@hrpartners.rs.